100+ ગુજરાતી Quotes 2023: Motivational, Life, Friend, and Love [Must Read!]

3.7/5 - (18 votes)

Gujarati Quotes on Life

જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે,
તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે.

કોઈ કારણને લીધે જ શત્રુ કે મિત્ર બને છે. – કૌટિલ્ય

Gujarati Quotes on Life
Gujarati Quotes on Life

જો મહેનત એક આદત બની જાય,
તો સફળતા એક ‘મુકદ્દર’ બની જાય છે.

Profit દેખાય ને સાહેબ, તો કોઈ પણ સામે જુકે.

શક્તિશાળી સાથે યુદ્ધ કરવું એ હાથીઓની સેના સામે પગપાળા લડનારા જેવું છે. – કૌટિલ્ય

સફળતા શું છે? નિષ્ફળતા પછી નું પ્રકરણ.

quotes in gujarati about life
quotes in gujarati about life

તમારા મનને દરેક પરિસ્થિતિમાં શાંત રહેવાની તાલીમ આપો.

જે સુખ અને દુઃખમાં એક જ સમાન સહાયતા કરે છે તે સાચો સહાયક હોય છે. – આચાર્ય ચાણક્ય

હિંમત કરવાથી કદાચ તમને અસ્થાયી હાર મળશે પરંતુ હિંમત નહી કરવાથી તો તમને કાયમી હાર જ મળશે…!!

ગરમ કર્યા વગર લોઢું લોઢા સાથે નથી જોડાતું. – આચાર્ય ચાણક્ય

આ પણ જુઓ:- ગુડ નાઈટ સુવિચાર

પોસ્ટ વાંચવાનું ચાલુ રાખવા Page No.3 પર ક્લિક કરો…👇


x