તમારા નામ પર કોઈ બીજા વ્યક્તિ તો સિમકાર્ડ નથી વાપરતા ને? આ રીતે ચેક કરો

How many sim cards are active in your name 1024x679 1

તમારા નામ પર કેટલાં સીમ કાર્ડ ચાલુ છે? અત્યારના સમયમાં ફ્રોડ બહુ વધી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા નામ પર કેટલા સીમ કાર્ડ ચાલુ છે તે જાણવું આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વનું …

Read more

India payment bank: તમે ઘરે બેઠા આધાર ATMમાંથી ઉપાડી શકશો રોકડ

India payment bank

India payment bank: તમે ઘરે બેઠા આધાર ATMમાંથી ઉપાડી શકશો રોકડ, ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્કે શરૂ કરી નવી સુવિધા. ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્કે ઓનલાઈન આધાર ATM (AEPS) સુવિધા શરૂ કરી છે. તેની …

Read more

Capital Gain Tax: જૂનું મકાન વેચવા પર કેટલો ચુકવા પડશે ટેક્સ, જાણો કેવી રીતે મળી શકે છે છૂટ

Capital Gain Tax

Income Tax: ઘર ખરીદતા અને વેચતા પહેલા દરેક વ્યક્તિ હજાર પ્રકારના પ્રશ્નોમાંથી પસાર થાય છે. ઘર વેચવા પર જે પૈસા આવે છે તેને લઈને પણ લોકોના મનમાં અનેક સવાલો છે. આના …

Read more

x